selän lihakset

m. trapezius

Origo:

Os occipitale, linea nuchae superior, C1-TH12 nikamien processus spinosukset

Insertio:

Clavicula (pars descendens [A] ), acromion (pars transversa [B] ) ja spina scapulae (pars ascendens [C] )

Funktio:

Olkapään veto alas [A], mediaalisuuntaan [B], sekä alaspäin [C] ja scapulan kierto

m. deltoideus

Origo:

Clavicula (A.), acromion (B.) ja spina scapulae (C.)

Insertio:

Tuberositas deltoidea humeri

Funktio:

Abduktio (b), adduktio (a, c), sisäänkierto (a), uloskierto (c), anteversio (a) ja retroversio (b)

m. levator scapulae

Origo:

Processus transversi C1-C4

Insertio:

Angulus superior scapulae

Funktio:

Scapulan kohotus ja kierto.

m. scalenus posterior

Origo:
 • Processus transversi C5-C7
Insertio:
 • Costae 2.
Funktio:
 • Thoraxin kohotus sisäänhengittäessä.

m. rectus capitis anterior

Origo:
 • Atlas C1 (poikkihaarakkeet)
Insertio:
 • Os occipitale, pars basilaris
Funktio:
 • Fleksio (vähäinen merkitys)

m. longus capitis

Origo:
 • Processus transversi C2-C6
Insertio:
 • Os occipitale, pars basilaire
Funktio:
 • Kaularangan fleksio, pään nyökkäys

m. longus colli

Origo:
 • Kaulanikamien C3-C5 ja rintanikamien TH1-TH3 korpusten etupinnalta
Insertio:
 • Mediaalinen osa: nikamakorpuksesta toiseen.
 • Lateraalinen osa: procesus transversukset
Funktio:
 • Kaularangan fleksio
×
×

Cart