Kaulan lihakset

m. sternocleidomastoideus

Origo:

Pars sternalis: manubrium sterni

Pars clavicularis: solisluun yläetumediaalipinta

Insertio:

Processus mastoideus, linea nuchae superior

Funktio:

Pään kallistus samalle puolelle missä lihas on, pään rotaatio vastakkaiselle puolelle.

m. scalenus anterior

Origo:

Processus transversi C3-C6

Insertio:

Costae 1.

Funktio:

Thoraxin kohotus sisäänhengittäessä ja kaulan sivulle taivutus

m. scalenus medius

Origo:

Processus transversi C3-C6

Insertio:

Costae 1.

Funktio:

Thoraxin kohotus sisäänhengittäessä ja kaulan sivulle taivutus

m. scalenus posterior

Origo:

Processus transversi C5-C7

Insertio:

Costae 2.

Funktio:

Thoraxin kohotus sisäänhengittäessä.

m. rectus capitis anterior

Origo:

Atlas C1 (poikkihaarakkeet)

Insertio:

Os occipitale, pars basilaris

Funktio:

Fleksio (vähäinen merkitys)

m. longus capitis

Origo:

Processus transversi C2-C6

Insertio:

Os occipitale, pars basilaire

Funktio:

Kaularangan fleksio, pään nyökkäys

m. longus colli

Origo:

Kaulanikamien C3-C5 ja rintanikamien TH1-TH3 korpusten etupinnalta

Insertio:

Mediaalinen osa: nikamakorpuksesta toiseen.

Lateraalinen osa: procesus transversukset

Funktio:

Kaularangan fleksio

×
×

Cart